Khoa Cơ khí Động lực

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

TS. Lê Đức Hiếu

ĐT: 0904252536

Email: hieuld@haui.edu.vn

Trưởng Khoa

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

2

TS. Phạm Minh Hiếu

ĐT: 0989946630

Email: minhhieu186@gmail.com

Phó Trưởng KhoaKHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

Khoa Cơ Khí Động Lực (CKĐL) thuộc trường Cơ Khí - Ô tô được thành lập từ ngày 1-8-2023 theo Quyết định số 981/QĐ-ĐHCN ngày 18-7-2023. Đây là một trong những khoa kỹ thuật tiêu biểu về chất lượng đào tạo trong Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo cử nhân cho 2 ngành là Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử ô tô và ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí động lực và Sau đại học ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Bên cạnh chức năng đào tạo, Khoa CKĐL còn là trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ cao về các lĩnh vực công nghệ xanh, năng lượng thay thế, ô tô điện và công nghệ phát triển bền vững. Với chủ trương, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học nhằm tạo nguồn ra nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài khoa học, công nghệ cho xã hội. Mục tiêu của Khoa là không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nhằm thu hút học sinh ưu tú, khoa Cơ khí động lực luôn đảm bảo chuẩn đầu ra của người học như đã cam kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Điều này hỗ trợ rất tốt cho sinh viên khi ra trường.

Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khoa Cơ khí động lực

1. Nhiệm vụ:

a) Đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo; xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình, xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập các ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực và Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử ô tô;

b) Chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các ngành học của Khoa;

c) Thực hiện quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo của Khoa:

- Điều tra, thu thập thông tin phản hồi từ thị trường, đơn vị sử dụng sản phẩm đào tạo; đề xuất thay đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, nội dung đào tạo theo yêu cầu của thực tiễn;

- Đề xuất Hiệu trưởng Trường xét học tiếp, tạm dừng học, thôi học, chuyển ngành, chuyển trường cho sinh viên do Khoa quản lý;

- Đánh giá tổng kết việc giảng dạy của giáo viên, giảng viên cuối học kỳ, năm học và khóa học; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy học;

- Phối hợp, thực hiện công tác đánh giá, kiểm định các chương trình đào tạo được giao;

- Tổ chức biên soạn, thẩm định chương trình, tài liệu, ngân hàng đề thi cho các học phần, môn học theo nhiệm vụ được Nhà trường giao; phối hợp với các đơn vị chức năng, tổ chức các hoạt động thi và kiểm tra; tiếp nhận và giải quyết những thắc mắc, khiếu nại về kết quả học tập của người học do Khoa quản lý;

- Tổ chức hoạt động đảm bảo chất lượng tại Khoa phù hợp với bối cảnh và hệ thống đảm bảo chất lượng chung của Trường.

d) Hoạt động quản lý, sử dụng đội ngũ nhân sự thuộc Khoa:

- Đề xuất về tổ chức, nhân sự, quy mô đào tạo của Khoa;

- Quản lý, đánh giá viên chức, người lao động và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng Trường; xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức, người lao động và người học trong khoa; đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, người lao động và người học thuộc khoa quản lý;

- Đề xuất, giới thiệu các nhà khoa học, các chuyên gia tham gia vào hoạt động giảng dạy, khoa học và công nghệ của Khoa;

e) Thực hiện đào tạo ngắn hạn; giới thiệu việc làm, đưa sinh viên đi thực tập...tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

f) Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các đề án, dự án liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Khoa, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

g) Phối hợp xây dựng hoạt động truyền thông về đào tạo và NCKH của Khoa thông qua các kênh thông tin, xây dựng thương hiệu riêng của Khoa, góp phần vào xây dựng, quảng bá thương hiệu và văn hóa Đại học Công nghiệp Hà Nội và của Trường.

h) Đề xuất, xây dựng và trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Khoa; tổ chức quản lý, khai thác, bảo trì và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất được trang bị, bao gồm tài sản hữu hình và tài sản thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ, KHCN, dữ liệu thông tin trong Khoa;

i) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định;

k) Phối hợp, thực hiện công tác truyền thông, tuyển sinh cho ngành và chương trình.

Tin tiêu điểm

"Cơn mưa" giải thưởng cho Trường Cơ khí - Ô tô trong Ngày hội kết nối sinh viên "HaUI CONNECTION 2023"

"Cơn mưa" giải thưởng cho Trường Cơ khí - Ô tô trong Ngày hội kết nối sinh viên "HaUI CONNECTION 2023"

Thứ Hai, 16:12 27/11/2023
10 sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận học bổng Brother năm 2023

10 sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận học bổng Brother năm 2023

Thứ Năm, 09:43 23/11/2023
Nghiệm thu đề tài cấp trường “Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số đầu vào tới quá trình làm việc của xe máy điện bằng phương pháp thực nghiệm và mô phỏng”

Nghiệm thu đề tài cấp trường “Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số đầu vào tới quá trình làm việc của xe máy điện bằng phương pháp thực nghiệm và mô phỏng”

Thứ Tư, 15:55 22/11/2023
Lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Thứ Bảy, 14:34 18/11/2023
Kỷ niệm 10 năm ra trường lớp Cơ khí 1-K5

Kỷ niệm 10 năm ra trường lớp Cơ khí 1-K5

Thứ Tư, 09:44 15/11/2023
Nghiệm thu cấp đơn vị đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị cấp và sấy hạt nhựa cho máy ép sản phấm nhựa SE180EV-A”.

Nghiệm thu cấp đơn vị đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị cấp và sấy hạt nhựa cho máy ép sản phấm nhựa SE180EV-A”.

Thứ Sáu, 14:03 10/11/2023
Thư cảm ơn kỷ niệm 125 năm truyền thống ngành Cơ khí ( 1898-2023) và chào mừng thành lập Trường Cơ khí - Ô tô

Thư cảm ơn kỷ niệm 125 năm truyền thống ngành Cơ khí ( 1898-2023) và chào mừng thành lập Trường Cơ khí - Ô tô

Thứ Tư, 07:46 01/11/2023
Trường Cơ khí – Ô tô gặp mặt 05 sinh viên đại học K14 hoàn thành khóa đào tạo sĩ quan dự bị năm 2023

Trường Cơ khí – Ô tô gặp mặt 05 sinh viên đại học K14 hoàn thành khóa đào tạo sĩ quan dự bị năm 2023

Thứ Ba, 15:18 31/10/2023
04 sinh viên xuất sắc Trường Cơ khí – Ô tô nhận học bổng Quốc tế Nitori năm học 2023-2024

04 sinh viên xuất sắc Trường Cơ khí – Ô tô nhận học bổng Quốc tế Nitori năm học 2023-2024

Thứ Ba, 15:21 24/10/2023
Những lý do nên chọn ngành công nghệ kỹ thuật Ô tô thời kỳ 4.0

Những lý do nên chọn ngành công nghệ kỹ thuật Ô tô thời kỳ 4.0

Thứ Hai, 10:37 23/10/2023

Video giới thiệu