Thiết kế cơ khí và Kiểu dáng công nghiệp

Ngành Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp

Ngành Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp

1. Mục tiêu đào tạo

PEO1: Có kiến thức về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật để giải quyết các vấn đề chung liên quan đến ngành đào tạo.

PEO2: Có kiến thức chuyên môn để giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thiết kế Cơ khí và kiểu dáng Công nghiệp.

PEO3: Có kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp trong việc phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề chuyên ngành. Có khả năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật.

PEO4: Có thái độ, tác phong làm việc chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật.

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

SO1: Có khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực của ngành đào tạo.

SO2: Có khả năng ứng dụng kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

SO3: Có khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện tại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến ngành Thiết kế Cơ khí và kiểu dáng công nghiệp.

SO4: Có khả năng áp dụng các kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn.

SO5: Có khả năng áp dụng kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn.

SO6: Có khả năng đánh giá (analyze) và cải thiện hiệu quả các hoạt động một cách hiệu quả.

SO7: Có khả năng giao tiếp bằng văn viết, bằng lời nói và bằng đồ họa trong các môi trường làm việc kỹ thuật và phi kỹ thuật; có khả năng lựa chọn và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp.

SO8: Có khả năng làm việc hiệu quả với vai trò là một thành viên hoặc người đứng đầu trong các nhóm kỹ thuật.

SO9: Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.
3. Bảng số liệu sinh viên nhập học và sinh viên tốt nghiệp hàng năm

4. Chương trình khung các khóa ngành Thiết kế Cơ khí và kiểu dáng Công nghiệp

Chương trình đào tạo ngành Thiết kế Cơ khí và kiểu dáng Công nghiệp khóa 17

Tin tiêu điểm

"Cơn mưa" giải thưởng cho Trường Cơ khí - Ô tô trong Ngày hội kết nối sinh viên "HaUI CONNECTION 2023"

"Cơn mưa" giải thưởng cho Trường Cơ khí - Ô tô trong Ngày hội kết nối sinh viên "HaUI CONNECTION 2023"

Thứ Hai, 16:12 27/11/2023
10 sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận học bổng Brother năm 2023

10 sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận học bổng Brother năm 2023

Thứ Năm, 09:43 23/11/2023
Nghiệm thu đề tài cấp trường “Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số đầu vào tới quá trình làm việc của xe máy điện bằng phương pháp thực nghiệm và mô phỏng”

Nghiệm thu đề tài cấp trường “Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số đầu vào tới quá trình làm việc của xe máy điện bằng phương pháp thực nghiệm và mô phỏng”

Thứ Tư, 15:55 22/11/2023
Lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Thứ Bảy, 14:34 18/11/2023
Kỷ niệm 10 năm ra trường lớp Cơ khí 1-K5

Kỷ niệm 10 năm ra trường lớp Cơ khí 1-K5

Thứ Tư, 09:44 15/11/2023
Nghiệm thu cấp đơn vị đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị cấp và sấy hạt nhựa cho máy ép sản phấm nhựa SE180EV-A”.

Nghiệm thu cấp đơn vị đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị cấp và sấy hạt nhựa cho máy ép sản phấm nhựa SE180EV-A”.

Thứ Sáu, 14:03 10/11/2023
Thư cảm ơn kỷ niệm 125 năm truyền thống ngành Cơ khí ( 1898-2023) và chào mừng thành lập Trường Cơ khí - Ô tô

Thư cảm ơn kỷ niệm 125 năm truyền thống ngành Cơ khí ( 1898-2023) và chào mừng thành lập Trường Cơ khí - Ô tô

Thứ Tư, 07:46 01/11/2023
Trường Cơ khí – Ô tô gặp mặt 05 sinh viên đại học K14 hoàn thành khóa đào tạo sĩ quan dự bị năm 2023

Trường Cơ khí – Ô tô gặp mặt 05 sinh viên đại học K14 hoàn thành khóa đào tạo sĩ quan dự bị năm 2023

Thứ Ba, 15:18 31/10/2023
04 sinh viên xuất sắc Trường Cơ khí – Ô tô nhận học bổng Quốc tế Nitori năm học 2023-2024

04 sinh viên xuất sắc Trường Cơ khí – Ô tô nhận học bổng Quốc tế Nitori năm học 2023-2024

Thứ Ba, 15:21 24/10/2023
Những lý do nên chọn ngành công nghệ kỹ thuật Ô tô thời kỳ 4.0

Những lý do nên chọn ngành công nghệ kỹ thuật Ô tô thời kỳ 4.0

Thứ Hai, 10:37 23/10/2023

Video giới thiệu