Sức hút của chương trình học tập, trải nghiệm và làm việc tại nước ngoài

Một trong những chiến lược của Trường Cơ khí – Ô tô là đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục đại học cho sinh viên Trường Cơ khí Ô tô, tăng cường hoạt động tư vấn thực tập, việc làm cho sinh viên trong và ngoài nước. Qua đó, Trường đã kết nối cho sinh viên những chương trình thực tập sinh, Internship, kỹ thuật viên chất lượng giúp các bạn sinh viên có thể nâng tầm bản thân, mở rộng vốn ngoại ngữ, kỹ năng làm việc tại môi trường đa quốc gia.