Tiếp đón và làm việc với trường Đại học Taitung và Công ty Solomon Đài Loan

Sáng ngày 27/02/2024, Trường Cơ khí – Ô tô đã có buổi tiếp đón và làm việc với Trường Đại học Taitung và công ty Solomon Đài Loan.

Xem thêm