TT đào tạo bồi dưỡng và hợp tác phát triển

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng và Hợp tác Phát triển là đơn vị trực thuộc Trường Cơ khí - Ô tô, được thành lập theo Quyết định số 897/QĐ-ĐHCN ngày 18/7/2023 theo nghị quyết của Hội đồng trường Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trung tâm đóng vai trò cầu nối giữa Nhà trường, Doanh nghiệp và người học nhằm khép kín chu trình đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Sơ đồ tổ chức

Chức năng:

Tổ chức, triển khai kết nối giữa Nhà trường và Doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo, giới thiệu việc làm, tiếp nhận tài trợ, thực tập tại doanh nghiệp cho sinh viên và các hoạt động hợp tác khác; Tổ chức, triển khai, quản lý các hoạt động đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, sát hạch, đánh giá kỹ năng nghề cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Trường Đại học và Quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường.

 1. Nhiệm vụ
  1. Hợp tác Phát triển
 • Tìm kiếm đối tác, xây dựng kế hoạch hợp tác giữa Nhà trường với các đối tác trong nước và quốc tế;
 • Tổ chức, triển khai cho giảng viên và sinh viên các ngành trong lĩnh vực Cơ khí - Ô tô đi thực hành, thực tập, tham quan tại doanh nghiệp ngoài trường;
 • Tiếp nhận và triển khai thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp các nghành trong lĩnh vực Cơ khí- Ô tô;
 • Tổ chức hội thảo về đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, tư vấn và giới thiệu ngành nghề, việc làm cho sinh viên các nghành trong lĩnh vực Cơ khí- Ô tô;
 • Khảo sát về nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp, thu thập thông tin phản hồi từ doanh nghiệp về các chương trình đào tạo, về tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp;
 • Xây dựng, quản lý và tổ chức triển khai bồi dưỡng hướng nghiệp và việc làm cho sinh viên;
 • Tiếp nhận tài trợ, học bổng của các đối tác…;
 • Triển khai, theo dõi, đánh giá các hoạt động hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp;
  1. Đào tạo bồi dưỡng và kết hợp sản xuất chế thử
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, xây dựng, quản lý và tổ chức triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn, đánh giá kỹ năng, thi cấp chứng chỉ hành nghề các ngành trong lĩnh vực Cơ khí – Ô tô theo đặt hàng của doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu;
 • Tổ chức, triển khai, quản lý các hoạt động chế thử, kết hợp sản xuất và dịch vụ đo lường;
 • Nhận phôi, tổ chức in, cấp phát chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực của Trung tâm quản lý theo quy định của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và pháp luật;
 • Tổ chức tư vấn, tuyển sinh, triển khai và theo dõi quá trình đào tạo, đánh giá kết quả; lập hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán với Phòng Tài chính kế toán, các đơn vị và cá nhân liên quan.
  1. Hợp tác quốc tế
 • Tổ chức triển khai các chương trình liên kết đào tạo với các trường Đại học ngoài nước, tiếp nhận học bổng du học cho sinh viên trong Trường Cơ khí- Ô tô.
 • Hợp tác với các doanh nghiệp ngoài nước tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp, làm đồ án tốt nghiệp và tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp các ngành trong Trường Cơ khí - Ô tô.
  1. Thực hiện các nhiệm vụ khác
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng Trường Cơ khí- Ô tô.
 • Phối hợp với Phòng Hợp tác Đối ngoại của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, với các đơn vị thuộc Trường, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan được thực hiện theo Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và của Trường.
 1. Định hướng phát triển của trung tâm

Trung tâm tiếp tục là đầu mối của Trường Cơ khí - Ô tô chủ động trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mở rộng và phát triển mối quan hệ hợp tác bền vững với các cá nhân, tổ chức đào tạo, các DN trong và ngoài nước để thực hiện những nhiệm vụ chiến lược và các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường về cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, các dịch vụ đào tạo phù hợp với yêu cầu của xã hội.

Một số hoạt động chính của Trung tâm:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Sinh viên Thăm quan nhà máy LG DISPLAY VIỆT NAM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Sinh viên Nhận học bổng Công ty Brother Việt Nam

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

CBGV Thăm quan nhà máy Ô tô HYUNDAI THÀNH CÔNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

CBGV Thăm quan nhà máy HANWA AERO ENGINES

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Sinh viên Thực tập tai nhà máy YAZAKI VN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Tổ chức ngày hội việc làm cho SV