TT đào tạo bồi dưỡng và hợp tác phát triển

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

TS. Hoàng Xuân Thịnh

ĐT: 0988304223

Email: hoangxuanthinh@haui.edu.vn

Giám đốcTRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

2

Phó Giám đốc Trung tâm:

TS. Nguyễn Tiến Sỹ

ĐT: 0962549886

Email: tiensyhaui.edu@gmail.com
Phó Giám đốcTRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN
 1. Giới thiệu

Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng và Hợp tác Phát triển là đơn vị trực thuộc Trường Cơ khí - Ô tô, được thành lập theo Quyết định số 897/QĐ-ĐHCN ngày 18/7/2023 theo nghị quyết của Hội đồng trường Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trung tâm có sứ mệnh là đơn vị phục vụ, làm đầu mối tiếp nhận và triển khai các hoạt động phát triển, hợp tác giữa các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức ngoài Trường, hỗ trợ việc làm cho sinh viên, đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, chuyển giao trong lĩnh vực Cơ khí- Ô tô. Trung tâm đóng vai trò cầu nối giữa Nhà trường, Doanh nghiệp và người học nhằm khép kín chu trình đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

 1. Chức năng:

Tổ chức, triển khai kết nối giữa Nhà trường và Doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo, giới thiệu việc làm, tiếp nhận tài trợ, thực tập tại doanh nghiệp cho sinh viên và các hoạt động hợp tác khác; Tổ chức, triển khai, quản lý các hoạt động đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, sát hạch, đánh giá kỹ năng nghề cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Trường Đại học và Quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường.

 1. Nhiệm vụ
  1. Công tác hợp tác Phát triển
 • Tìm kiếm đối tác, xây dựng kế hoạch hợp tác giữa Nhà trường với các đối tác trong nước và quốc tế trình Hiệu trưởng phê duyệt;
 • Tổ chức, triển khai cho giảng viên và sinh viên các ngành trong lĩnh vực Cơ khí- Ô tô đi thực hành, thực tập, tham quan tại doanh nghiệp ngoài trường;
 • Làm đầu mối tiếp nhận và triển khai thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp, các nghành trong lĩnh vực Cơ khí- Ô tô;
 • Tổ chức hội thảo về đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, tư vấn và giới thiệu ngành nghề, việc làm cho sinh viên các nghành trong lĩnh vực Cơ khí- Ô tô;
 • Khảo sát về nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp, thu thập thông tin phản hồi từ doanh nghiệp về các chương trình đào tạo, về tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp;
 • Phối hợp với các đơn vị xây dựng, quản lý và tổ chức triển khai bồi dưỡng hướng nghiệp và việc làm cho sinh viên;
 • Tiếp nhận tài trợ, học bổng của các đối tác;
 • Triển khai, theo dõi, đánh giá các hoạt động hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp;
  1. Công tác đào tạo bồi dưỡng và kết hợp sản xuất chế thử
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, xây dựng, quản lý và tổ chức triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn, đánh giá kỹ năng, thi cấp chứng chỉ hành nghề các ngành trong lĩnh vực Cơ khí – Ô tô theo đặt hàng của doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu;
 • Tổ chức, triển khai, quản lý các hoạt động chế thử, kết hợp sản xuất và dịch vụ đo lường;
 • Nhận phôi, tổ chức in, cấp phát chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực của Trung tâm quản lý theo quy định của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và pháp luật;
 • Tổ chức tư vấn, tuyển sinh, triển khai và theo dõi quá trình đào tạo, đánh giá kết quả; lập hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán với Phòng Tài chính kế toán, các đơn vị và cá nhân liên quan.
  1. Công tác hợp tác quốc tế
 • Tổ chức triển khai các chương trình liên kết đào tạo với các trường Đại học ngoài nước, tiếp nhận học bổng du học cho sinh viên trong Trường Cơ khí- Ô tô.
 • Tạo mối quan hệ gắn kết với doanh nghiệp ngoài nước để hỗ trợ nhà trường như: Tiếp nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp, làm đồ án tốt nghiệp và tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp các ngành trong Trường Cơ khí - Ô tô.
  1. Thực hiện các nhiệm vụ khác
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng Trường Cơ khí- Ô tô.
 • Phối hợp với trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp, Hợp tác Quốc tế của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, với các đơn vị thuộc Trường, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan được thực hiện theo Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và của Trường.

Khi có yêu cầu của các đơn vị thuộc Trường về việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm thì Trung tâm có trách nhiệm phối hợp xin ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng trường giải quyết.

Tin tiêu điểm

"Cơn mưa" giải thưởng cho Trường Cơ khí - Ô tô trong Ngày hội kết nối sinh viên "HaUI CONNECTION 2023"

"Cơn mưa" giải thưởng cho Trường Cơ khí - Ô tô trong Ngày hội kết nối sinh viên "HaUI CONNECTION 2023"

Thứ Hai, 16:12 27/11/2023
10 sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận học bổng Brother năm 2023

10 sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận học bổng Brother năm 2023

Thứ Năm, 09:43 23/11/2023
Nghiệm thu đề tài cấp trường “Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số đầu vào tới quá trình làm việc của xe máy điện bằng phương pháp thực nghiệm và mô phỏng”

Nghiệm thu đề tài cấp trường “Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số đầu vào tới quá trình làm việc của xe máy điện bằng phương pháp thực nghiệm và mô phỏng”

Thứ Tư, 15:55 22/11/2023
Lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Thứ Bảy, 14:34 18/11/2023
Kỷ niệm 10 năm ra trường lớp Cơ khí 1-K5

Kỷ niệm 10 năm ra trường lớp Cơ khí 1-K5

Thứ Tư, 09:44 15/11/2023
Nghiệm thu cấp đơn vị đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị cấp và sấy hạt nhựa cho máy ép sản phấm nhựa SE180EV-A”.

Nghiệm thu cấp đơn vị đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị cấp và sấy hạt nhựa cho máy ép sản phấm nhựa SE180EV-A”.

Thứ Sáu, 14:03 10/11/2023
Thư cảm ơn kỷ niệm 125 năm truyền thống ngành Cơ khí ( 1898-2023) và chào mừng thành lập Trường Cơ khí - Ô tô

Thư cảm ơn kỷ niệm 125 năm truyền thống ngành Cơ khí ( 1898-2023) và chào mừng thành lập Trường Cơ khí - Ô tô

Thứ Tư, 07:46 01/11/2023
Trường Cơ khí – Ô tô gặp mặt 05 sinh viên đại học K14 hoàn thành khóa đào tạo sĩ quan dự bị năm 2023

Trường Cơ khí – Ô tô gặp mặt 05 sinh viên đại học K14 hoàn thành khóa đào tạo sĩ quan dự bị năm 2023

Thứ Ba, 15:18 31/10/2023
04 sinh viên xuất sắc Trường Cơ khí – Ô tô nhận học bổng Quốc tế Nitori năm học 2023-2024

04 sinh viên xuất sắc Trường Cơ khí – Ô tô nhận học bổng Quốc tế Nitori năm học 2023-2024

Thứ Ba, 15:21 24/10/2023
Những lý do nên chọn ngành công nghệ kỹ thuật Ô tô thời kỳ 4.0

Những lý do nên chọn ngành công nghệ kỹ thuật Ô tô thời kỳ 4.0

Thứ Hai, 10:37 23/10/2023

Video giới thiệu