Chương trình kỷ niệm 125 năm ngày truyền thống và thành lập trường Cơ khí – Ô tô

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kỷ niệm 125 năm truyền thống và thành lập trường Cơ khí – Ô tô là dịp để thầy và trò cùng nhìn nhận, đánh giá, tổng kết thành tựu trong 125 năm xây dựng và phát triển, thành lập trường Cơ khí – Ô tô thuộc trường Đại học Công nghiệp Hà Nội từ đó có những định hướng mới phù hợp với thời kỳ mới.

- Là dịp khẳng định truyền thống, giá trị cốt lõi của ngành Cơ khí và Ô tô, đồng thời tăng cường quảng bá, hợp tác giữa ngành của trường Cơ khí – Ô tô, các đơn vị đào tạo Cơ khí, Ô tô và các doanh nghiệp, qua đó thực hiện mục tiêu chất lượng của Trường Cơ khí – Ô tô.

- Khơi dậy lòng tự hào của HSSV đối với các lĩnh vực trường Cơ khí – Ô tô, Nhà trường. Động viên, khích lệ tinh thần thầy và trò Trường Cơ khí – Ô tô quyết tâm phấn đấu xây dựng, phát triển.

- Tạo cơ hội giao lưu, gặp gỡ giữa các thế hệ học sinh, sinh viên, học viên với cán bộ giáo viên đã và đang công tác trong Trường Cơ khí - Ô tô.

2. Yêu cầu

- Tổ chức các hoạt động thiết thực, trang trọng, tiết kiệm, an toàn, tạo không khí vui tươi phấn khởi của CBGV và sinh viên trước những bước phát triển của Trường Cơ khí – Ô tô.

- Các hoạt động gắn liền với nhiệm vụ chính trị của Trường Cơ khí – Ô tô và Nhà trường. Thu hút được đông đảo CBVC và HSSV, học viên, nghiên cứu sinh tham gia.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:

- Chương trình kỉ niệm: 8h30, Chủ nhật, ngày 29/10/2023

- Các hoạt động bên lề: từ tháng 8 – 11/2023

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 nhà A11, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

  • Thứ Ba, 08:59 19/09/2023