Nghiệm thu giáo trình: ‘‘Mô hình hóa và mô phỏng động cơ ’’ do TS.Nguyễn Xuân Khoa làm chủ biên

Sáng ngày 10/01/2024, Phòng Khoa học Công nghệ phối hợp với Trường Cơ khí - Ô tô tổ chức nghiệm thu giáo trình "Mô hình hóa và mô phỏng động cơ" do TS. Nguyễn Xuân Khoa làm chủ biên.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài cấp đơn vị đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo khuôn ép nhựa sử dụng kênh dẫn nóng để nâng cao chất lượng sản phẩm"

Chiều ngày 09/01/2024, Phòng KHCN kết hợp với Trường Cơ khí – Ô tô tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp đơn vị: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo khuôn ép nhựa sử dụng kênh dẫn nóng để nâng cao chất lượng sản phẩm” do TS. Trịnh Văn Long làm chủ nhiệm.

Xem thêm

NCS Nguyễn Văn Cảnh hoàn thành bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị ngành Kỹ thuật Cơ khí

Chiều ngày 26/12/2023, NCS Nguyễn Văn Cảnh ngành Kỹ thuật Cơ khí đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp đơn vị đề tài: "Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình phay hợp kim TITANIUM TI-6AL-4V trong điều kiện bôi trơn tối thiểu."

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống phanh tự động khẩn cấp trên ô tô"

Sáng ngày 21/12/2023, Phòng KHCN kết hợp với Trường Cơ khí - Ô tô tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống phanh tự động khẩn cấp trên ô tô"

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài cấp trường “Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số đầu vào tới quá trình làm việc của xe máy điện bằng phương pháp thực nghiệm và mô phỏng”

Chiều ngày 22/11/2023, Phòng Khoa học Công nghệ phối hợp với Trường Cơ khí - Ô tô tổ chức Nghiệm thu đề tài cấp trường năm 2022: “Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số đầu vào tới quá trình làm việc của xe máy điện bằng phương pháp thực nghiệm và mô phỏng” do TS. Nguyễn Xuân Khoa làm chủ nhiệm đề tài

Xem thêm

Nghiệm thu cấp đơn vị đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị cấp và sấy hạt nhựa cho máy ép sản phấm nhựa SE180EV-A”.

Sáng ngày 10/11/2023, Phòng KHCN kết hợp với Trường Cơ khí – Ô tô tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp đơn vị: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị cấp và sấy hạt nhựa cho máy ép sản phấm nhựa SE180EV-A” do TS. Nguyễn Việt Hùng làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp đơn vị "Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số đầu vào tới quá trình làm việc của xe máy điện bằng phương pháp thực nghiệm và mô phỏng"

Chiều ngày 06/10/2023, Phòng KHCN kết hợp với Trường Cơ khí - Ô tô tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp đơn vị: "Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số đầu vào tới quá trình làm việc của xe máy điện bằng phương pháp thực nghiệm và mô phỏng"

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp đơn vị "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống phanh tự động khẩn cấp trên ô tô"

Chiều ngày 06/10/2023, Phòng KHCN kết hợp với Trường Cơ khí - Ô tô tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp đơn vị: "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống phanh tự động khẩn cấp trên ô tô" do TS. Vũ Hải Quân làm chủ nhiệm đề tài

Xem thêm

Hội nghị khoa học HaUI lần thứ VII - Phân ban Cơ khí - Ô tô

Sáng ngày 29/09/2023 tại phòng hội thảo tầng 4- nhà A1, đã diễn ra Hội nghị khoa học HaUI lần thứ VII; Phân ban Cơ khí - Ô tô tại P. Hội thảo tầng 3- A10. Mục tiêu của Hội thảo nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, đồng thời giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học đang công tác, giảng dạy tại trường công bố kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Xem thêm

Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 11 chuyên ngành kỹ thuật cơ khí

Ngày 07/09/2023, Trung tâm đào tạo Sau Đại học phối hợp với Trường Cơ khí - Ô tô tổ chức bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ khóa 11 cho 02 học viên chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: ‘‘Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình robot song song delta ứng dụng xử lý ảnh để sắp xếp, phân loại hàng hóa trong công nghiệp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học’’

Chiều ngày 17/08/2023, Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường ‘‘Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình robot song song delta ứng dụng xử lý ảnh để sắp xếp, phân loại hàng hóa trong công nghiệp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học’’ do TS.Bùi Thanh Lâm làm chủ nhiệm đề tài

Xem thêm